Sunday, April 1, 2012

Diam bukan bermakna kita kalah cuma "Singa takkan layan salakan anjing liar" mengerti?
credit : AnnasEaskey

No comments:

Post a Comment